CZMZ
BG ADRES
LOGO Areozol
Sposób użycia

Zestaw Tic-Off

Strzalka zawór farmaceutyczny z rurką dozującą (jednokrotne naciśnięcie dozuje okresloną ilość preparatu)

 

Strzalka preparat Tic-Off zawarty w aerozolu

 

Strzalka pęseta wyprofilowana do łatwego chwytania kleszczyArrow dołączona ulotka

 

 

 

 

 

UWAGA: Niniejsza strona internetowa oraz ulotka dołączona do preparatu Tic-Off nie zawierają informacji o składzie preparatu ponieważ stanowi on tajemnicę firmy i jest chroniony prawami patentowymi. CZMZ posiada umowę licencyjną, wyłączną na produkcję Tic-Off na terenie EU.

 

Sposób użycia preparatu Tic-Off

 

1. Zlokalizować umiejscowienie kleszcza.

2. Wycelować końcówką rurki dozującej umieszczonej u góry pojemnika bezpośrednio w kleszcza.

3. Spryskać jednorazowo, należy nacisnąć dyszę do końca, aż strumień się zatrzyma. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, czynność powtórzyć.

4. Nie przekraczać ilości 3-5 rozpyleń na miejsce.

5. Rozpylona odmierzona ilość środka, natychmiast zabije kleszcza i spowoduje wycofanie jego narządu gębowego z nosiciela.

6. Chwycić kleszcza za pomocą dołączonej pęsety, poruszać na boki, aby umożliwić usunięcie go z nosiciela.

7. Odkazić miejsce po usuniętym kleszczu.

 

Możliwe działania niepożądane: dotychczas zgłaszane działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu
Tic-Off nie miały znaczenia klinicznego. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy zgłosić je wytwórcy wyrobu: incydent@tic-off.pl

 

 

Copyright © 2015 CZMZ